MISSIE


Stichting Popoverleg Maassluis (POM) heeft tot doel: het bevorderen van het maken van popmuziek in individueel of groepsverband en al hetgeen hier direct of indirect mee te maken heeft, alles in de ruimste zin des woords. 

 

Stichting POM tracht dit doel te verwezenlijken door onder meer: 

  • Het onderverhuren van oefenruimtes met/zonder apparatuur voor groepen en/of artiesten die dat nodig hebben;
  • Het organiseren van evenementen, zoals groepenpresentaties, festivals, concerten en sessions;
  • Het steunen met adviezen van beginnende popgroepen;
  • Het produceren van gezamenlijke projecten, zoals publicaties;
  • Het op gang brengen van een dialoog tussen popoverleg en de overheid over de positie van de popmuziek.